Rezerviraj online

Otvoreni natjecaji

Tražimo voditeljicu/voditelja marketinga (ž/m)

Spremni ste na nove izazove, učenja i poslovni uspjeh?
Vaša je prednost snalažljivost, motiviranost, odgovornost, pouzdanost, stručnost, timski duh?

RADNO MJESTO
Voditelj/voditeljica prodaje i marketinga (m/ž)
Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o.

MJESTO RADA
Hotel Kaj, Zagrebačka 42, 49 246 Marija Bistrica
- s povremenim putovanjima unutar RH, moguć i drugačiji dogovor

- u pripremi sezone i kroz sezonu, dio vremena se provodi na lokaciji objekta:
Hotel Nestos, Poljička cesta – Rogač 47 – 21 315 Dugi Rat (Omiš)
Holliday Village Sagitta, Magistrala, Ruskamen 16, 21 317 Lokva Rogoznica (Omiš)

UVJETI
A. 3 (tri) godine radnog iskustva B. Odlično znanje engleskog jezika u jeziku i pismu
C. Digitalna pismenost – rad u MS Office okruženju i sličnom
D. Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

DODATNI UVJETI KOJIMA SE OSTVARUJE PREDNOST
E. Iskustvo iz područja prodaje, marketinga i digitalnih kanala oglašavanja i prodaje
F. Iskustvo iz područja turizma

OSNOVNI POSLOVI I ZADACI
• Sudjelovanje u kreiranju strategije i razvojnih planova tvrtke
• Organiziranje izrade, donošenje i praćenje provedbi godišnjeg plana prodaje i marketinga
• Donošenje posebnih planova za izobrazbu i obuku kadra u prodaji i marketingu
• Sudjelovanje u kreiranju novih proizvoda i usluga
• Donošenje poslovne i druge odluke iz svoje nadležnosti
• Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji
• Redovito izvještavanje o aktivnostima i rezultatima
• Komunikacija s postojećim partnerima
• Akvizicija novih partnera i dogovaranje uvjeta suradnje
• Upravljanje prihodima
• Vođenje rezervacijskog centra
• Direktna komunikacija i pregovori za MICE segment

ŠTO OČEKUJEMO
• Samostalnost u kreiranju planova razvoja i odlučivanju
• Angažiranost na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou u promicanju društva i djelatnosti društva
• Kreativnost u kreiranju konkurentnosti
• Odlično poznavanje vještina prezentacije, komunikacije i pregovaranja
• Poznavanje prodajnih i marketinških vještina
• Fleksibilnost i spremnost preuzimanja novih zadataka
• Usmjerenost na ciljeve, natjecateljski duh i timski rad
• Privlačenje budućih ključnih kadrova i njihov profesionalni razvoj
• Visok stupanj socijalne osviještenosti i doprinosa zajednici
• Odlazak na relevantna globalna događanja vezana uz industriju turizma (sajmovi, radionice, akvizicije novih partnera)

ŠTO NUDIMO
• Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
• Rad u tvrtki koja ulazi u slijedeći razvojni ciklus
• Osobni i profesionalni razvoj

KONTAKT I PRIJAVE
Ispunite obrazac ispod ili pošaljite životopis na
kaj@salveregina.hr

PRIJAVE NA NATJEČAJ TRAJU DO 18.12.2022.

U prijavu za natječaj svakako treba dostaviti osobne podatke podnositeljice/podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa) koji će se koristiti isključivo za potrebe ovog natječaja.

Kandidatkinja/kandidat dužni su priložiti:
1. Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja, te dodatnih uvjeta i iskustva
2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom „D“ ,izvornik ili preslika diplome

Na razgovor će biti pozvani oni kandidati za koje poslodavac ocijeni da su natječajnom dokumentacijom dokazali zadovoljavanje uvjeta iz natječaja.
Poslodavac zadržava pravo da za uži krug kandidatkinja/kandidata zatraži ovjerene izjave i originale dokumentacije prilikom razgovora, o čemu će kandidatkinje/kandidate na vrijeme obavijestiti.


vrh stranice