Info o Salve Regini

TVRTKA: Salve Regina d.o.o., Marija Bistrica
ADRESA SJEDIŠTA: Trpinjska 9, 10 000, Zagreb, Hrvatska
OIB: 00925470789
MB: 1337114
MBS: 080194504
IBAN: HR7223600001101825857
BANKA: Zagrebačka banka d.d.

 

Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, reg. br.: 080194504
Temeljni kapital: 20.042.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje: Martina Kovačić

 

SMJEŠTAJNI OBJEKT: hotel Kaj
ADRESA: Zagrebačka 42,  49 246 Marija Bistrica,

vrh stranice